سازهای کوبه ای

مرتب سازی بر اساس:

دف پادوک کوکی 4/4

0
39.000.000 ریال

دف خاوری پوستی ساده 4/4

0
24.800.000 ریال 23.560.000 ریال

دف خاوری المنتی ویژه 4/4

0
58.000.000 ریال 55.100.000 ریال

دف خاوری المنتی ساده 4/4

0
54.000.000 ریال 51.300.000 ریال

تنبک ترکه ای مهدی پور کوچک

0
23.000.000 ریال 21.850.000 ریال

تنبک مهدی شیرانی سه مهر

0
99.000.000 ریال 94.050.000 ریال

تنبک مهدی شیرانی دو مهر

0
70.000.000 ریال 66.500.000 ریال

دایره 48 تکه طلقی

0
6.070.000 ریال 5.766.500 ریال

دف سما دو مهر (رمو) نوجوان

0
8.750.000 ریال 8.312.500 ریال

داربوکا باس پژواک

0
14.500.000 ریال 13.775.000 ریال

داربوکا آلن دار کوچک قلم کاری NP

0
15.500.000 ریال 14.725.000 ریال

دف شهمیری ویژه نوجوان

0
9.800.000 ریال 9.310.000 ریال

دف هراز رویال 4/4

0
16.800.000 ریال 15.960.000 ریال

دایره متوسط طلقی

0
1.850.000 ریال 1.757.500 ریال

دایره وکیوم دار طلقی

0
5.500.000 ریال 5.225.000 ریال

دایره بزرگ طلقی

0
2.950.000 ریال 2.802.500 ریال

دایره متوسط پوست گوساله

0
2.300.000 ریال 2.185.000 ریال

تنبک ترکه ای حلمی یک مهر درجه 1

0
39.500.000 ریال 37.525.000 ریال

در صورت ادامه دادن، اطلاعات سازکوک در کوکی مرورگر شما برای تسریع عملیات، ذخیره میگردد.

درباره کوکی ها اطلاعات جامع به دست آورید

ای نماد سایت رهاوی موزیک